Tuulen jäätävä polte


Tuuli aiheuttaa ihmiskehosta lisääntynyttä lämmön luovutusta, jonka vuoksi tuulinen ilma tuntuu kylmemmältä kuin mitä lämpömittari näyttää. Ohjelma FROID laskee tuntuvan lämpötilan, kun tunnettuja suureita ovat todellinen lämpötila (siis lämpömittarin lukema) ja tuulen nopeus. Samalla hyödynnetään CST-valikkoa lämpötilan ja nopeuden antamisessa. Lämpötila ja nopeus annetaan pinoon laadutettuina suureina ennen ohjelman ajoa. Mitkä tahansa oikeat yksiköt kelpaavat vaikka ohjelma tajoaakin vaihtoehdoiksi øC, m/s, kph (=km/h) ja knot. Ohjelma tarkistaa näppärällä tavalla, että pino ei ole tyhjä ja vaihtaa tarvittaessa syöttötiedot yksikön perusteella oikeaan järjestykseen.

FROID
® IF DEPTH 0 ==
THEN "Temp. ressentie selon
P.A.Siple & C.F.Passel"
DOERR
END DUP 1 SWAP UNIT '1_øC'
IF SAME THEN SWAP END
UBASE UVAL DUP þ 11.6 * SWAP 1.16 * - 12.12 + SWAP
33 SWAP UVAL - * 25.57 / 33 - NEG '1_øC' *
"Temp.q." TAG

CST
{ FROID { } '1_øC' '1_m/s' '1_kph' '1_knot' }

Ohjelman käyttö:
- paina CST-näppäin
- anna lämpötila ja paina øC (C-näppäin)
- anna nopeus ja paina sopiva nopeuden yksikkö (D-, E- tai F-näppäin)
- paina FROID (A-näppäin).

Kuvissa on esitetty HP 48:n näyttö syöttötietojen antamisen jälkeen ja laskennan tulos (näyttötarkkuudella 1 FIX; FROID ja CST on sijoitettu hakemistoon MTEO).

Ohjelmakoodin lähde: Tom Trooster: Meteorologie. 48SXTANT, No. 44, 1997.
Laskentayhtälön lähde: P.A. Siple & C.F. Passel: Measurements of Dry Atmospheric Cooling in Subfreezing Temperatures. Proc. Am. Phil. Soc., Vol. 89 (1945), p. 177-199.

Timo Talonpoika (23)