Koordinaattiakselien "järkevä" määrittely


Funktioiden kuvaajia käsitellessä on usein ongelmana se, että kuvan skaalaus on pielessä tai kuvassa liikuttaessa koordinaattien lukuarvoja on vaikea tulkita, koska ne ovat jotain mystisiä moninumeroisia desimaalilukuja tai kymmenen potensseja. Seuraavassa olen käsitellyt esimerkin avulla miten koordinaatit saadaan järkeviksi, jos asiaan uhrattu aika on jostain syystä sen arvoista.

Tarkastellaan polynomia
Y = X3 - 2 X2 - 10 X

Solverin polynomiratkaisijalla saadaan ratkaistua nollakohdat, kun kertoimet tunnetaan, tai kertoimet, kun nollakohdat tunnetaan. Sillä ei saada ratkaistua ääriarvoja, joiden kohdalla funktion derivaatta on nolla.

Tarkasteltavan polynomin juuriksi saadaan 0, -2.32 ja 4.32.

Etsitään nollakohtien välissä olevat ääriarvot piirto-ohjelman funktioilla. Kirjoitetaan yhtälö ja otetaan käyttöön automaattiskaalaus. Vaaka-akselin asetuksena on käytetty oletusarvoa. Piirretään kuva ja sen jälkeen (kun kuva on näkyvissä) painetaan [FCN] ja [EXTR]. Saadaan toinen ääriarvoista (2.61,-21.94).

Siirretään kursori kuvassa lähelle toista ääriarvoa ja painetaan taas [EXTR], jolloin saadaan toinen ääriarvoista (-1.28,7.43).

Nyt tiedetään halutun kuvan "tärkeät mitat": sen tulisi näyttää alue
X: -2.3 => 4.3
Y: -22 => 8.

Määritellään asteikko siten, että pikselit ja asteikkomerkit ovat mielekkäät. Määrittelyssä tulee ottaa huomioon, että näytön leveys on 131 pikseliä ja korkeus 64 pikseliä. Pikselien välejä on kumpaankin suuntaan yksi vähemmän.

Vaaka-akselin määrittäminen:

Alueen levys on 4.3 - (-2.3) = 6.6 yksikköä.
Lasketaan montako pikseliä yhtä yksikköä kohti tulisi valita: 131 pix. / 6.6 yks. = 19.85 pix/yks.
Valitaan "pikselitiheydeksi" joku tätä pienempi sopivan pyöreä luku esim. 10 pikseliä/yksikkö. Valitaan piirrettävän alueen X-alaraja esim. -5. Lasketaan X-alueen yläraja: -5 + (131-1)/10 = 8.
Asetetaan nämä rajat KUVAAJA-näytön VAAKA-alueelle.

Pystyakselin määrittäminen:

Alueen korkeus on 8 - (-22) = 30 yksikköä. Maksimi pikselimäärä on 64 pix. / 30 yks. = 2.13 pix/yks.
Valitaan tätä pienempi sopivan pyöreä luku esim. 2 pikseliä/yksikkö.
Valitaan piirrettävän alueen Y-alaraja esim. -23. Lasketaan Y-alueen yläraja: -23 + (64-1)/2 = 8.5.
Asetetaan nämä rajat KUVAAJA-näytön PYSTY-alueelle.

Asetetaan vielä LISäMääRITYKSISTä sopiva asteikkomerkkien väli. Piirretään asteikkomerkit X-akselille 1 yksikön ja pystyakselille 2 yksikön välein, joten asetetaan
V-PYK: 1 P-PYK: 2
ja poistetaan check-merkki samalta riviltä, jolloin asteikkomerkkien väli määräytyy yksikköinä eikä pikseleinä.

Piirretään kuva ja todetaan, että sen X-suuntainen pikseliväli on 0.1 yksikköä ja Y-suuntainen pikseliväli on 0.5 yksikköä ja että pikselit ovat sopivan tarkkoja pyöreitä lukuja.

Timo Talonpoika (23)